Ο Σύζυγος ο οποίος θα αποφασίσει να προχωρήσει με τη λύση του θρησκευτικού του γάμου, θα πρέπει προηγουμένως να αποστείλει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία γνωστοποίηση στον αρμόδιο Επίσκοπο/Μητροπολίτη του τόπου διαμονής του ιδίου ή του συζύγου του.

 

 
Τρείς (3) μήνες μετά την παραλαβή της γνωστοποίησης από τον εν λόγω Επίσκοπο/Μητροπολίτη, ο σύζυγος δύναται να προχωρήσει με αίτηση διαζυγίου στο αρμόδιο Δικαστήριο δηλαδή στο Οικογενειακό Δικαστήριο.
 
 

 Οι σύζυγοι σημειώνεται είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στην Μητρόπολη καθ´ ότι μη παρουσία τους θα σημαίνει σοβαρό ενδεχομένως πρόβλημα αργότερα και πιο συγκεκριμένα όταν με την έκδοση του διαζυγίου τους θα αποταθούν στην Μητρόπολη και πάλιν για πνευματική λύση του γάμου τους. Εδώ ακριβώς ενδεχομένως να μην λάβουν την πνευματική λύση και συνεπώς δεν θα μπορούν να τελέσουν νέο εκκλησιαστικό γάμο.

 
Το οικογενειακό δικαστήριο αφού ακούσει την μαρτυρία θα εκδώσει εφόσον δικαιολογείται διάταγμα διαζυγίου ή και διάταγμα λύσης του γάμου για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του άλλου συζύγου ή ανάλογα για λόγους που αφορούν και τους δύο συζύγους.
 Εφόσον βέβαια  ο άλλος σύζυγος εμφανίζεται στη διαδικασία και ανταπαιτεί επίσης την έκδοση διαζυγίου εις βάρος του συζύγου του (δηλαδή του συζύγου που είναι αιτητής) μπορεί να πετύχει διαζύγιο υπέρ του στην ανταπαίτηση.

Μόλις εξασφαλιστεί διαζύγιο ο σύζυγος αποτείνεται στην Μητρόπολη για πνευματική λύση του γάμου. Πνευματική λύση απαιτείται προκειμένου να  υπάρχει δυνατότητα τέλεσης νέου εκκλησιαστικού γάμου.  Δεν απαιτείται λοιπόν αν ο σύζυγος θα τελέσει πολιτικό γάμο.

Καταληκτικά και συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω αναφέρεται ότι η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου συζύγων με θρησκευτικό γάμο είναι, 1. Γνωστοποίηση στην Μητρόπολη για την πρόθεση καταχώρησης αίτησης διαζυγίου, 2. Αίτηση διαζυγίου στο Οικογενειακό Δικαστήριο (τρείς μήνες μετά την γνωστοποίηση), και 3. Αίτηση για πνευματική λύση του γάμου.

 
Η διαδικασία ξεκινά με την καταχώρηση απευθείας αίτησης στο Οικογενειακό Δικαστήριο και ολοκληρώνεται με την έκδοση του διατάγματος διαζυγίου.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι περί τα μέσα του 2011 η Ιερά Σύνοδος τροποποίησε τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Μεταξύ άλλων με την εν λόγω τροποποίηση καταργήθηκαν τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και συνεπώς οι σύζυγοι πλέον δεν χρειάζεται να λάβουν και εκκλησιαστικό διαζύγιο.

…………………………………..

 

Μιχάλης Παπαθανασίου

 

δια Παπαθανασίου & Παστελλίδης ΔΕΠΕ

 

Δικηγόρος